Leeg ongereinigd: 8-uurs controle of niet?

Een vraag uit de branche. Vallen lege, ongereinigde wagens, die geladen zijn geweest met een stof met een hoog gevarenpotentieel, nu wel of niet onder de zogenaamde ‘parkeerregeling’ of ‘8-uurs controle’, zoals bedoeld in de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (1.9.5.1. NE, artikel 3)?

Dat voorschrift luidt: “Het laten staan van wagens met in de randnummers 1.10.3.1.2 en 1.10.3.1.3 van bijlage 1 bedoelde gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel en wagens waarop zich – conform randnummer 1.1.4.4. van bijlage 1 in het gecombineerde rail/wegvervoer gebruikte – wegvoertuigen met dergelijke goederen bevinden, is slechts toegestaan indien de leden 3 tot en met 6 in acht worden genomen“.

In het artikel is bepaald dat de wagens, alvorens deze te laten staan, moeten worden gecontroleerd op onregelmatigheden. Deze controle moet vervolgens ten minste elke acht uur worden herhaald. Verder moet daarvan een registratie worden bijgehouden, die aan bepaalde eisen moet voldoen. Voor veel bedrijven is het organisatorisch best lastig om iedere acht uur iemand langs de trein te sturen. Dus als het even niet nodig is…

De eerste stroming zegt: “Nee, dat hoeft niet: een lege, ongereinigde tank is binnen deze bepaling te beschouwen als leeg. Op het vervoersdocument staat immers ‘0’ vermeld en die informatie is leidend. Daarom valt leeg, ongereinigd buiten de werkingssfeer van deze bepaling. Bovendien, als hij gereinigd was geweest, viel de wagen sowieso niet onder het RID: dus die ‘0’ kan dan alleen maar op leeg, ongereinigd slaan”.

Daar staat de andere stroming recht tegenover: “Ja, dat moet wél. In een lege, ongereinigde tank zitten altijd nog wat resten van lading. Die zou je voor terroristische doeleinden kunnen verzamelen. Met een paar liter van een zeer giftige stof kun je al snel nare dingen doen. Daarnaast kom je met resten van lading al meteen boven ‘0’ uit en dat is gewoon de grenswaarde. Bovendien staat in het RID nergens een uitzondering voor leeg, ongereinigd”.

Uiteraard is maar één lezing correct. Er is hier ook maar één mogelijkheid en dat is het RID letterlijk nemen. Nul is nul en resten van lading is per definitie meer. Het RID maakt hiervoor geen uitzondering. En zoals gezegd, ook met een paar verzamelde liters kan al het nodige onheil worden gesticht: al is het maar het veroorzaken van maatschappelijk onrust. Dat is tevens één van de belangrijkste doelen van terroristen, die op dat punt dankbaar worden bijgestaan door de alomtegenwoordige framing van de ‘giftreinen’ door de pers.

Conclusie: ook leeg, ongereinigd van goederen met een hoog gevarenpotentieel vallen geparkeerde wagens onder het voorschrift over de 8-uurs controle.