Het Coronavirus gaat niet weg. En daarom hoort het in de RI&E

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zei het tijdens een interview op zijn kenmerkende verhelderende wijze: “Het Coronavirus gaat niet meer weg. We zullen manieren moeten vinden om er mee om te gaan“. In het verlengde daarvan laat ook onze overheid geen ruimte voor illusies: we zullen moeten wennen aan het “nieuwe normaal in de anderhalvemetermaatschappij“. Twee glasheldere boodschappen. Met een enorme impact.

Alle sectoren moeten een Coronaplan opstellen voor de anderhalvemetereconomie. Het Coronaplan wordt op dit moment vooral genoemd als voorwaarde voor sectoren om weer open te mogen: denk aan winkels, horeca, kappers, etc. Toch zullen álle organisaties met de noodzaak van zo’n plan geconfronteerd gaan worden. Dat is ook logisch, want besmetting met het Covid-19 virus is en blijft voorlopig een serieus risico. Daarmee raakt het besmettingsgevaar direct de veiligheid van medewerkers en bezoekers. Daarom zou het Coronarisico onderdeel moeten zijn van de (aanvullende) risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van iedere organisatie.

Een risicogebaseerde aanpak is een verstandige aanpak

Minister Wiebes laat weten dat Coronaplannen aan bepaalde eisen moeten voldoen. “In een goed plan komen dingen die te maken hebben met afstand houden, hygiëne, beschermingsmaatregelen en beïnvloeding van het gedrag van klanten en leveranciers”, zo geeft hij aan. Maar hoe pak je dat aan? Hoe zorg je er zoveel mogelijk voor dat je niets over het hoofd ziet?

Het uitvoeren van een risicoanalyse is een goede manier om, met inbreng van medewerkers en andere stakeholders,  te komen tot een goed plan van aanpak en daarmee tot input voor het Coronaplan van de organisatie of sector. Op die manier kunnen beheersmaatregelen worden ontwikkeld, die zoveel mogelijk zijn gebaseerd op inzicht in de prioritaire risico’s. Een risicoanalyse, tot stand gekomen met input van alle belanghebbenden, is een goed onderbouwd draagvlak voor maatregelen.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers. Alleen al om die reden is de ontwikkeling van een op geëvalueerde risico’s gebaseerd Coronaplan onvermijdelijk. Als ondernemer bent u daarnaast verantwoordelijk voor de veiligheid van klanten, leveranciers en andere bezoekers. Ook voor hun veiligheid zullen zaken geregeld moeten worden.

Hoe  ik u ga helpen met de risicoanalyse en uw Coronaplan

Niemand heeft een pasklare oplossing voor het Coronaplan binnen de anderhalvemetermaatschappij. Er zijn al wel inzichten in risico’s en beheersmaatregelen, maar we kennen ze nog lang niet allemaal. Om deze bij elkaar te brengen is een gestructureerd proces nodig. Als Safety Coach ondersteun ik u en uw medewerkers bij het opzetten en uitvoeren van de risicoanalyse. Het proces ondersteunt het verzamelen van informatie, het in kaart brengen van gevaren en het verkrijgen van inzicht in de impact van de gevolgen. Per proces of aspect wordt een geschikte methode voor risico-evaluatie en -analyse ingezet: op die manier komen de voor de omstandigheden optimale beheersmaatregelen in beeld. Zo komen we tot een plan van aanpak en de daar uit volgende implementatie van uw Coronaplan.

Kennis maken?

Denkt u dat ik de Safety Coach ben die uw organisatie op een slimme manier vooruit kan helpen, neem dan contact met mij op en stuur een mail. Ik zie uit naar een kennismaking!