Auditing en inspectie

(Foto: Spoorwegmuseum, 11217)

Inzicht

Het uitvoeren van een audit in uw organisatie is een uitstekende manier om inzicht te krijgen in het functioneren van processen. Loopt alles wel zoals het is bedacht? Waar zitten nog risico’s? Voldoet uw organisatie aan de wettelijke eisen en normen? Vanuit een onafhankelijke positie kan een externe auditor op neutrale wijze een beeld vorm en hierover aan de directie van uw organisatie rapporteren. Uiteraard ondersteunen wij graag bij de implementatie van maatregelen.

Een audit is ook een uitstekend hulpmiddel in het kader van safety assurance.

Ook inspecties, uitgevoerd op locatie, kunnen veel informatie verschaffen over de stand van zaken op veiligheidsgebied. In overleg met u kan op verschillende tijdstippen en locaties een inspectie worden uitgevoerd. De onderwerpen van de inspectie worden uiteraard door u bepaald. Ik zorg voor een grondige uitvoering en een heldere rapportage.