Het Coronavirus gaat niet weg. En daarom hoort het in de RI&E

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zei het tijdens een interview op zijn kenmerkende verhelderende wijze: “Het Coronavirus gaat niet meer weg. We zullen manieren moeten vinden om er mee om te gaan“. In het verlengde daarvan laat ook onze overheid geen ruimte voor illusies: we zullen moeten wennen aan het “nieuwe normaal in de anderhalvemetermaatschappij“. Twee glasheldere boodschappen. Met een enorme impact.

Alle sectoren moeten een Coronaplan opstellen voor de anderhalvemetereconomie. Het Coronaplan wordt op dit moment vooral genoemd als voorwaarde voor sectoren om weer open te mogen: denk aan winkels, horeca, kappers, etc. Toch zullen álle organisaties met de noodzaak van zo’n plan geconfronteerd gaan worden. Dat is ook logisch, want besmetting met het Covid-19 virus is en blijft voorlopig een serieus risico. Daarmee raakt het besmettingsgevaar direct de veiligheid van medewerkers en bezoekers. Daarom zou het Coronarisico onderdeel moeten zijn van de (aanvullende) risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van iedere organisatie.

Een risicogebaseerde aanpak is een verstandige aanpak

Minister Wiebes laat weten dat Coronaplannen aan bepaalde eisen moeten voldoen. “In een goed plan komen dingen die te maken hebben met afstand houden, hygiëne, beschermingsmaatregelen en beïnvloeding van het gedrag van klanten en leveranciers”, zo geeft hij aan. Maar hoe pak je dat aan? Hoe zorg je er zoveel mogelijk voor dat je niets over het hoofd ziet?

Het uitvoeren van een risicoanalyse is een goede manier om, met inbreng van medewerkers en andere stakeholders,  te komen tot een goed plan van aanpak en daarmee tot input voor het Coronaplan van de organisatie of sector. Op die manier kunnen beheersmaatregelen worden ontwikkeld, die zoveel mogelijk zijn gebaseerd op inzicht in de prioritaire risico’s. Een risicoanalyse, tot stand gekomen met input van alle belanghebbenden, is een goed onderbouwd draagvlak voor maatregelen.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers. Alleen al om die reden is de ontwikkeling van een op geëvalueerde risico’s gebaseerd Coronaplan onvermijdelijk. Als ondernemer bent u daarnaast verantwoordelijk voor de veiligheid van klanten, leveranciers en andere bezoekers. Ook voor hun veiligheid zullen zaken geregeld moeten worden.

Hoe  ik u ga helpen met de risicoanalyse en uw Coronaplan

Niemand heeft een pasklare oplossing voor het Coronaplan binnen de anderhalvemetermaatschappij. Er zijn al wel inzichten in risico’s en beheersmaatregelen, maar we kennen ze nog lang niet allemaal. Om deze bij elkaar te brengen is een gestructureerd proces nodig. Als Safety Coach ondersteun ik u en uw medewerkers bij het opzetten en uitvoeren van de risicoanalyse. Het proces ondersteunt het verzamelen van informatie, het in kaart brengen van gevaren en het verkrijgen van inzicht in de impact van de gevolgen. Per proces of aspect wordt een geschikte methode voor risico-evaluatie en -analyse ingezet: op die manier komen de voor de omstandigheden optimale beheersmaatregelen in beeld. Zo komen we tot een plan van aanpak en de daar uit volgende implementatie van uw Coronaplan.

Kennis maken?

Denkt u dat ik de Safety Coach ben die uw organisatie op een slimme manier vooruit kan helpen, neem dan contact met mij op en stuur een mail. Ik zie uit naar een kennismaking!

Skipret op de rails

Het vervoeren van honderden passagiers naar een fijne skivakantie is niet alleen een feestje, maar ook een serieuze bezigheid. Aan boord van de eerste Alpen Express van het seizoen voeren wij* een uitgebreide inspectie uit als onderdeel van het monitoringproces van de spoorwegonderneming. Doel: de opdrachtgever informatie verschaffen, die bijdraagt aan inzicht in de mate van effectiviteit van zijn veiligheidsmanagementsysteem.

Inspecteren is één van de manieren om informatie te verzamelen, die kan worden gebruikt bij het vinden van antwoorden op drie elementaire vragen over veiligheid, die elke organisatie zich voortdurend zou moeten stellen:

  • weten wij wat er mis kan gaan?
  • weten wij of ons managementsysteem voorkomt dát er iets mis gaat?
  • hebben wij informatie over de effectiviteit van ons systeem?

Deze dag nemen wij er de tijd voor en observeren we alle activiteiten op en rond de trein: van voorbereiding tot het daadwerkelijk vervoeren van een lange trein met veel passagiers. Scope: proces-, arbeids- én passagiersveiligheid. We bekijken de uitvoering van de technische controles, de briefing, de veiligheidsvoorzieningen in het materieel, het instappen (met veel bagage!), het vertrekproces en de werkzaamheden van alle medewerkers aan boord. Van machinist tot treinchef tot steward: iedereen komt aan de beurt. Daarbij controleren we niet alleen: we voeren ook gesprekken, zodat we een goede indruk krijgen van de processen: niet alleen van wát er gebeurt, maar ook van het hoe en het waarom.

De verzamelde informatie gebruiken we om in het inspectierapport de link te leggen met de genoemde vragen, die we bespreken met de opdrachtgever. Deze kan op basis van de bevindingen een goede afweging maken hoe hij die vragen gaat beantwoorden. In het voor hem meest ideale geval misschien wel met drie keer een volmondig ‘ja!’. Maar er is ook helemaal niets mis met een ander antwoord. Bijvoorbeeld in het geval van opgemerkt verbeterpotentieel. Wat het ook wordt, het zal het bewustzijn van de organisatie illustreren dat er inzicht bestaat in de stand van zaken. En dat is één van de belangrijkste voorwaarden bij een gezonde veiligheidsaanpak.

Wilt u ook optimaal inzicht in het functioneren van uw managementsysteem? Een onafhankelijke en kritische blik kan daarbij helpen. Neem contact op!

(* samenwerking EnTrainable en Shuntingyard)