Change management (CSM-REA)

(Foto: Het Utrechts Archief, NS, 824290)

CSM-REA

In het Europese spoorverkeersysteem zijn verschillende zogenaamde gemeenschappelijke veiligheidsmethoden (common safety method, CSM)  van toepassing, in die de verschillende lidstaten moeten worden toegepast. Eén van die methoden is de common safety method voor risico-evaluatie en -analyse (CSM-REA).

De verordening harmoniseert de risicobeheerprocessen die worden gebruikt om de impact van wijzigingen op de veiligheidsniveaus en de naleving in veiligheidsvereisten te beoordelen. Daarnaast harmoniseert de verordening de uitwisseling van veiligheidsinformatie tussen de verschillende partijen in het systeem met het oogmerk een overkoepelende vorm van veiligheidsbeheer te waarborgen en de uit het risicobeheerproces voortkomende resultaten toe te passen.

De verordening moet worden toegepast door de partij die een wijziging toe wil passen in het spoorverkeersysteem. De methode wordt toegepast door andere betrokken partijen in het proces te betrekken om zo te komen tot het genoemde gemeenschappelijke veiligheidsbeheer.

Als onafhankelijk veiligheidskundige ondersteun ik uw organisatie graag bij het toepassen van het risicobeheerproces of in het leveren van een inhoudelijke bijdrage.