Coaching en consultancy

Safety Management System (SMS)

Coaching bij het inrichten, implementeren of toepassen van veiligheidsmanagementsystemen. U bepaalt zelf hoe uw systeem er uit gaat zien. Zo werken wij samen aan een systeem dat niet alleen compliant en efficiënt is, maar bovenal effectief is.

Uw managementsysteem functioneert nóg beter als bij de inrichting gebruiksvriendelijke en daadkrachtige software wordt gebruikt. Bijvoorbeeld Scienta. Zie ook bij Technieken en middelen op deze site.

Risk evaluation and assessment

Coaching bij de risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) voor arbo, procesveiligheid, specifieke projecten en als onderdeel van management of change.

Incident investigation

Onafhankelijk onderzoek van incidenten, ongevallen en ‘close calls’. Verder kijken dan alleen een primaire (potentiële) oorzaak zorgt er voor dat u ‘de hele olifant’ te zien krijgt. En dat u effectief maatregelen kunt nemen op basis van een heldere rapportage met aanbevelingen.

Coaching of sparren bij een onderzoek? Dat kan natuurlijk ook!

Inspection, auditing

Inspecties en audits kunnen een schat aan informatie opleveren, die kan worden ingezet om het managementsysteem nog effectiever te laten functioneren. Inspecties en audits kunnen worden uitgevoerd op iedere afdeling of locatie. In overleg worden doel en scope bepaald. Uiteraard ontvangt u een heldere rapportage.

Kennismaken?

Neem contact op.