Safety assurance (CSM-Mon)

(Foto: Het Utrechts Archief, NS, 171164)

CSM-Mon

De Verordening (EU) 1078/2012 ‘CSM on monitoring’ stelt eisen aan de controle die met onderhoud belaste entiteiten, spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders moeten uitvoeren op de effectiviteit van hun veiligheidsmanagementsystemen. De Verordening schrijft een gemeenschappelijke veiligheidsmethode (common safety method) voor om de controle op effectief veiligheidsmanagement uit te voeren en waar nodig te verbeteren.

De verordening vereist een vorm van ‘self-assessment’ op de toepassing én de effectiviteit van het toegepaste veiligheidsmanagementsysteem. Dat gaat zowel over de processen en procedures als over de controle of deze tot het beoogde resultaat leiden. Er worden preventieve en/of corrigerende maatregelen vereist om zwakke plekken in het managementsysteem te dichten.

Als neutrale veiligheidskundige ondersteun ik uw onderneming graag met de organisatie van uw safety assurance.