Veiligheidsmanagementsystemen

(Foto: Het Utrechts Archief, NS, 163990)

High Level Structure

Vrijwel alle normen voor managementsystemen zijn inmiddels opgebouwd volgens de High Level Structure. Een hoge mate van betrokkenheid van de directie is daarbij nodig om tot een effectief managementinstrument te komen.

Bij het opzetten of aanpassen van het (veiligheids-)managementsysteem begeleid ik uw organisatie in het proces. U bepaalt zelf hoe uw systeem er inhoudelijk uit komt te zien. Samen met medewerkers uit uw organisatie komen wij tot invulling van de aspecten leiderschap, contextanalyse, beheersing van risico’s en benutten van kansen. Zo leggen we de basis voor de verdere opbouw van processen en procedures in het systeem.

Het inrichten en beschrijven van effectief functionerende processen en procedures kan bij uitstek worden gedaan door – in samenwerking met direct betrokken medewerkers – de techniek van process mapping toe te passen. Deze methode is bij uitstek geschikt om te bereiken dat ‘doen wat je zegt’ als ‘zeggen wat je doet’ goed in uw managementsysteem is opgenomen.

Uiteraard begeleid ik uw organisatie bij het certificeringsproces. Voorafgaand aan de audit door de certificerende instantie kan ook een zogenaamde pre-audit worden georganiseerd, waarbij uw systeem eerst door een onafhankelijke auditor wordt beoordeeld.