Proces risicoanalyse

Advies en ondersteuning, ook tijdelijk!

Arbeid en organisatie (A&O)

Advies en ondersteuning bij de systematische integratie van Human Factors* in de organisatie: ontwikkeling en implementatie van effectieve strategieën. Aanpak van risico’s die samenhangen met ontwerp en gebruik van taken, apparatuur, organisatorische regelingen.

Specifieke human factors werkterreinen:

  • organisatorisch: het optimaliseren van socio-technische systemen (organisaties) met aandacht voor organisatiestructuur, veiligheidsbeleid, processen en managementsystemen;
  • gedragskundig: beïnvloeden van gedrag, bijvoorbeeld met de ABC-methode (Rietdijk, 2009);
  • interculturele communicatie: integratie van menselijke en organisatorische factoren bij taal- en cultuurverschillen in internationale teams.

Tijdelijk of interim ondersteuning? Download mijn cv en neem contact op!

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Advies en ondersteuning bij de verplichte risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) voor arbo, procesveiligheid, specifieke projecten, management of change of het voldoen aan wettelijke eisen en normen.

Ongeval- en incidentonderzoek

Onafhankelijk onderzoek van incidenten, ongevallen en ‘close calls’. Verder kijken dan alleen een primaire (potentiële) oorzaak zorgt er voor dat u ‘de hele olifant’ te zien krijgt. En dat u effectief maatregelen kunt nemen op basis van een heldere rapportage met aanbevelingen.

Hindsight bias, naar Dekker (2010), van slideplayer.com

Intervisie, collegiale toetsing of gewoon sparren bij een onderzoek? Dat kan natuurlijk ook!

Kennismaken?

Neem contact op.

* Human Factors streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken, dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen worden bevorderd. (Human Factors NL z.d.)