Michiel Tom

Michiel Tom ondersteunt organisaties bij hun veiligheidsaanpak, zodat zij grip hebben en houden op veiligheid

Toen Michiel Tom in 2008 als ervaren spoormens voor zichzelf begon, maakten veel spoorbedrijven nog gebruik van een extern ingehuurde Safety Manager. Deze bouwde het veiligheidsmanagementsysteem, beheerde het en ontzorgde de organisatie op het gebied van veiligheidsmanagement.

“Voor mij was dat een uitgelezen moment om mijn kennis en ervaring in te zetten en als zelfstandig veiligheidskundige verder te gaan. Langzaam maar zeker is het ‘outsourcen’ van veiligheidsmanagement echter wel door de praktijk ingehaald. Een goede invulling van veiligheidsbeleid, het stellen van doelen, het bereiken daarvan en het monitoren van de stand van zaken vereist immers expliciete betrokkenheid van de directie en, in het verlengde daarvan, van het gehele operationele management en de medewerkers. Onder de nieuwste normen volgens de High Level Structure is daar echt geen ontkomen meer aan en is het inhuren van externen voor managementtaken eerder ongewenst dan handig. Steeds vaker kreeg ik het gevoel dat de klant door mij niet langer optimaal bediend kon worden. Tijd om de bakens te verzetten dus: van manager en regelneef naar adviseur. Ik ondersteun organisaties bij hun veiligheidsaanpak, zodat zij daar zélf grip op hebben en houden”.

En zo doet hij dat

“Ik bekijk de dingen graag vanuit een onconventioneel perspectief, daag met enige regelmaat de status quo uit en nodig anderen uit om daaraan mee te doen. Daarbij sta ik graag op het balkon om het hele plaatje in zijn context te zien. Eigentijdse ideeën omarm ik maar wat graag: hoe vaak kan het niet slimmer, makkelijker en beter. Ik schrijf en vertel graag over ontwikkelingen op het gebied van de integratie van menselijke en organisatorische factoren, proces- en arbeidsveiligheid”.

De visie van Michiel Tom op veiligheidsmanagement: extern ontzorgen is geen oplossing

“In mijn visie is extern ontzorgen niet de oplossing voor adequaat veiligheidsmanagement. Het lijkt misschien wel handig dat iemand achter de schermen allerlei problemen oplost en de vragen beantwoordt tijdens een audit, maar dat haalt ook een groot deel van het eigenaarschap weg bij het management van de organisatie. Ik geloof meer in het inbrengen van mijn kennis en ervaring in leer- en ontwikkelingstrajecten, die er op zijn gericht medewerkers in een organisatie vertrouwd te maken met de specifieke eigenschappen van de omgeving waarin zij functioneren en de interface met hun managementsysteem. Zodat organisaties zélf invulling kunnen geven aan hun verantwoordelijkheden op veiligheidsgebied. Het kan natuurlijk wél handig zijn om af en toe eens een externe deskundige in te huren voor een specifieke opdracht: bijvoorbeeld voor het onafhankelijk onderzoeken van een incident of het uitvoeren van een inspectie of audit”.

Wat u over Michiel Tom moet weten

“Niemand vertrekt ’s ochtends van huis met het doel om een ravage te veroorzaken”

Michiel is sterk in probleemanalyse en oordeelsvorming, vooral als het om complexe vraagstukken gaat. Bijvoorbeeld bij het onderzoeken van ongevallen en incidenten: “Ik moet in decennia spoorwegen de eerste machinist nog tegenkomen die opzettelijk een ongeval of incident veroorzaakt. De conclusie ‘menselijke fout‘ is per definitie discutabel: achter ieder voorval gaat een complex samenspel van menselijke, organisatorische en technische factoren schuil”.

Michiel kan adviseren over proces- en arbeidsveiligheid: geen stokpaardjes, wél to the point. Hij heeft veel plezier in schrijven, vertellen, doceren en coachen. Hij zet deze vaardigheden graag in: naast in het Nederlands ook in de Duitse of Engelse taal. Betrouwbaarheid en integriteit zet hij in bij het aangaan van duurzame vertrouwelijke relaties met opdrachtgevers en collega’s.

Kennismaken?

Denkt u dat ik uw organisatie op een slimme manier vooruit kan helpen, neem dan contact met mij op en stuur mij een mail. Of volg mij op LinkedIn. Ik zie uit naar een kennismaking!

CV Michiel Tom

Download hier mijn cv.